Wat is de prijs van een levensverzekering in België?

Wat is de prijs van een levensverzekering in België? Een levensverzekering zorgt ervoor dat je vermogen op lange termijn goed beschermd is. In dit artikel ontdek je hoeveel je gemiddeld moet betalen voor een levensverzekering, de verschillende soorten levensverzekering, hoe de premie bepaald wordt en wie deze betaalt. Zo kan je goed geïnformeerd starten aan de zoektocht naar de juiste levensverzekering voor jou. Kom snel in contact met levensverzekeringsspecialisten via het offerteformulier!

Hoeveel moet ik gemiddeld betalen voor een levensverzekering?

De prijs die je betaalt voor een levensverzekering in België hangt af van allerlei factoren. Het kan gaan van een tiental tot enkele honderden euro’s per maand.

Over het algemeen speelt vooral leeftijd een grote rol: hoe ouder je bent, hoe meer je zal betalen. Belangrijk is ook welke soort levensverzekering je afsluit en aan welke voorwaarden.

Online bestaan er heel wat simulatietools die het mogelijk maken om een inschatting te krijgen van de prijs van een levensverzekering.

Toch zal het contacteren van een specialist vaak meer informatie bieden, omdat deze meer rekening kan houden met jouw specifieke situatie.

Via onderstaande form kom je in contact met verzekeraars, die jou met plezier meer uitleg geven over de verschillende opties! Hieronder overlopen we alvast de verschillende soorten levensverzekering, zodat jij een geïnformeerde keuze kan maken.

Welke levensverzekering afsluiten?

Er bestaan verschillende soorten levensverzekeringen:

  1. Een eerste is de tijdelijke levensverzekering. Zo’n verzekering wordt afgesloten voor bepaalde duur, die vaak tussen de 5 en 30 jaar bedraagt. Enkel indien je komt te overlijden binnen deze periode, is er een tussenkomst van de verzekering. 
  2. Je kan ook kiezen voor een levensverzekering die levenslang loopt. De verzekering start van het moment dat je hem afsluit tot het einde van je leven. 
  3. Tot slot bestaat er zoiets als een gemengde levensverzekering. Het grote verschil is dat hier een periode wordt vastgelegd op voorhand. Indien je niet overlijdt in die periode, wordt de verzekering automatisch een levenslange verzekering. Dat gaat meestal gepaard met het vervallen van de maandelijkse premie. Kom je wel te overlijden, dan ontvangt de begunstigde een uitkering. Dat kan bijvoorbeeld een partner zijn.

Verder bestaat er op vlak van levensverzekering ook nog een verschil tussen een spaarverzekering (ook wel tak 21 genoemd) en een beleggingsverzekering (tak 23). Zulke verzekeringen zijn niet alleen een verzekering, maar ook een spaar- of beleggingsformule. Ze kunnen een interessante oplossing bieden om een hoger rendement te halen.

Een tak 21 heeft een beperkt risico en brengt een interestgarantie met zich mee. Een tak 23 belegt achterliggend in fondsen, waardoor je kans maakt op een hoger rendement.

Aan de andere kant brengt deze verzekering wel meer risico’s met zich mee dan een tak 21 spaarverzekering. Hoe dan ook kunnen beide verzekeringen gebruikt worden om aan successieplanning te doen en het kapitaal op het einde van je leven te beheren.

Beleggen en successieplanning.

Overlijdensrisicoverzekering versus uitvaartverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is niet te verwarren met een uitvaartverzekering. De eerste zorgt ervoor dat je nabestaanden een geldsom ontvangen indien je komt te overlijden.

Het geeft daarnaast je naasten ook een compensatie voor het wegvallen van jouw inkomen en zorgt dat ze gespaard blijven van financiële gevolgen na je overlijden.

Het bedrag van de premie kan je zelf kiezen, en zal dan beïnvloeden hoeveel wordt uitgekeerd na het overlijden. Indien je nog leeft aan het einde van de contractperiode, vervalt de dekking zonder uitkering.

Een uitvaartverzekering dient dan weer om de kosten van de uitvaart te dekken. Zo’n verzekering wordt daarom ook wel eens een begrafenis- of uitvaartverzekering genoemd.

Je betaalt een maandelijkse premie die afgestemd is op het bedrag dat je wil besteden aan jouw uitvaart. Wanneer je komt te overlijden, zorgt de verzekeraar dat dit in de handen komt van jouw nabestaanden. 

Is een levensverzekering fiscaal aftrekbaar?

Net als bij pensioensparen, is een levensverzekering gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar tot een bepaald maximumbedrag. Bovendien hoeven op de uitkeringen van sommige levensverzekeringen geen roerende voorheffingen betaald te worden.

Het specifieke fiscale voordeel in jouw situatie hangt af van verschillende factoren, zoals de soort levensverzekering en je beroepsinkomen.

Om een nauwkeurige inschatting van jouw fiscale voordeel te maken, is het raadzaam om contact op te nemen met een verzekeringsadviseur. Deze professional zal samen met jou onderzoeken hoe je optimaal kunt profiteren van de fiscale voordelen.

Een ander fiscaal voordeel is dat je bij zowel een tak 21- als een tak 23-levensverzekering een deel van je vermogen aan je (klein)kinderen kunt toewijzen via de levensverzekering.

Dit kan in veel gevallen een belastingvoordeel opleveren omdat er dan over een kleiner deel van het vermogen successierechten betaald moeten worden. Hierdoor valt het vermogen mogelijk in een lagere belastingschijf, wat resulteert in een lagere belastingaanslag.

Het is belangrijk om deze planning samen met een specialist te doen, zodat je zeker weet dat je de regelgeving correct volgt en het maximale voordeel behaalt.

Wie betaalt de premie voor de levensverzekering?

Wie juist zal betalen voor jouw levensverzekering, hangt af van hoe de verzekering is afgesloten. Het kan bijvoorbeeld gaan over een groepsverzekering in plaats van een individuele levensverzekering. Bij een individuele sluit je zelf een contract af en betaal je premies.

Een groepsverzekering daarentegen wordt volledig of gedeeltelijk gefinancierd door je werkgever. In dat laatste geval draag je via je loon bij aan de premie. Tot slot kan je ook een verzekering afsluiten voor iemand anders, zoals je partner.

Om wat duidelijkheid te scheppen overlopen we even de verschillende termen:

  • De verzekerde is degene over wie de verzekering gaat.
  • De verzekeringnemer is degene die een verzekering afsluit.
  • Wanneer de verzekerde overlijdt, ontvangt de begunstigde van de levensverzekering de uitkering.

Vaak zijn de verzekerde en de verzekeringnemer dezelfde persoon, vooral in het geval van huwelijkspartners.

Hoe wordt mijn premie voor de levensverzekering bepaald?

Aan de berekening van de prijs van een levensverzekering in België liggen allerlei factoren aan de basis. De hoogte van de verzekerde kapitalen en rente spelen bijvoorbeeld een rol. Hoe meer kapitaal je wil verzekeren, hoe hoger de premie zal liggen.

Ook de uitkeringsvorm zal bepalen hoe het premiebedrag er zal uitzien. Zo bestaan er uitkeringen die gelijk blijven, die lineair dalen of die jaarlijks dalen. 

We overlopen hieronder nog enkele andere premiebepalende factoren!

Leeftijd 

Je leeftijd heeft een grote invloed op de prijs van een levensverzekering in België. Hoe hoger je leeftijd, hoe meer de verzekering zal kosten. Het kan dus een goed idee zijn om de verzekering zo jong mogelijk af te sluiten om hoge kosten te vermijden.

Ouder koppel is naar verschillende verzekeringen aan het kijken.

Gezondheid

Je gezondheidstoestand zal ook mee bepalen wat de prijs is voor jouw levensverzekering in België. Zo wordt er rekening gehouden met familiegeschiedenis.

Veel verzekeringen vragen je ook om een medische vragenlijst in te vullen, zodat ze zicht hebben op de mogelijke gezondheidsrisico’s. Ook je levenswijze zal mee beïnvloeden wat de premie bedraagt. Als je rookt of risicovolle activiteiten beoefent, zal de premie hoger liggen. 

Mensen die bepaalde beroepen uitoefenen zullen ook meer moeten neertellen voor hun levensverzekering. Denk maar aan een oorlogsjournalist. 

Verzekeringskosten

Bij dat bedrag dat je neertelt voor de verzekering zelf, komen ook nog kosten voor de levensverzekering. Hoe hoger het bedrag van je verzekering, hoe hoger de kosten die er nog zullen bijkomen.

Verder spelen ook andere factoren zoals de looptijd van het contract en het type verzekering een rol in de berekening van de prijs van een levensverzekering in België.

Tot slot hangen de tarieven, ook af van verzekeraar tot verzekeraar. Het kan dus raadzaam zijn om verschillende verzekeraars te contacteren en de offertes te vergelijken over de kosten voor een levensverzekering. Dat kan via onderstaande form!

Een tak 21, zonder roerende voorheffing, gaat vaak gepaard met extra kosten zoals een innings-, inventaris en acquisitiekost. Een tak 23 levensverzekering gaat dan weer gepaard met in- en uitstapkosten en beheerskosten.

Contact opnemen met een verzekeringsinstelling kan handig zijn. Een specialist kan je namelijk meer uitleg bieden over wat dit concreet betekent voor jou!

De juiste levensverzekering?
Contacteer gratis en vrijblijvend een specialist!
arrow Ontvang vandaag nog offertes

Hoe lang duurt het voordat mijn levensverzekering wordt uitbetaald?

Het duurt doorgaans enkele weken tot maanden voordat de uitkering van een levensverzekering wordt uitbetaald. Bij een kapitaalverzekering wordt het bedrag uitgekeerd op het moment dat is afgesproken in het contract.

Na het overlijden van de verzekerde worden de rekeningen, inclusief die van de huwelijkspartner, geblokkeerd. Deze rekeningen worden pas vrijgegeven nadat de notaris de eventuele schulden van de overledene en de erfgenamen heeft onderzocht. Na deze procedure worden de rekeningen weer vrijgegeven.

In zo’n geval kan een levensverzekering bijzonder nuttig zijn. Als iemand als begunstigde van de verzekering is aangeduid, zal het geld van de verzekering na het overlijden sneller beschikbaar zijn voor deze persoon.

Wie krijgt de uitkering van de levensverzekering?

De begunstigde van de verzekering hangt af van de soort verzekering die is afgesloten. Bij een overlijdensverzekering wordt na het overlijden van de verzekerde een uitkering betaald aan de nabestaanden, vaak de kinderen of de partner van de verzekerde.

In het geval van een schuldsaldoverzekering wordt de uitkering gebruikt om een openstaande schuld of lening bij een financiële instelling af te lossen.

Bij een levensverzekering die uitkeert als de verzekerde nog in leven is op de einddatum van het contract, ontvangt de persoon die het contract heeft afgesloten de uitkering.

Dit kan gezien worden als een aanvulling op het wettelijk pensioen. Je kunt echter ook iemand anders als begunstigde aanwijzen, zoals je partner, kinderen, of kleinkinderen.

In deze gevallen kan de levensverzekeringsuitkering dienen als een belangrijk financieel voordeel voor de begunstigden.

Overlopen levensverzekeringen.

Wil je weten of een levensverzekering interessant en verstandig is voor jou? Vul het formulier in en kom in contact met specialisten

Wil je je naasten beschermen tegen financiële problemen na jouw overlijden? Wil je je kapitaal veilig stellen en een hoger rendement halen? Wil je je informeren over de kosten voor een levensverzekering?

Door je te informeren en verzekeraars te vergelijken, vind je een verzekeringsmaatschappij en verzekering die het beste aansluit bij jouw noden en wensen. Wat de beste verzekering is, hangt immers af van jouw persoonlijke situatie.

Door onderstaande form in te vullen kom je in contact met specialisten en ontvang je gratis en vrijblijvend offertes. Zo vergelijk je snel en makkelijk de verschillende voorstellen.

Advies op maat over een levensverzekering kan erg nuttig zijn en een geïnformeerde keuze maken zorgt dat je de juiste keuze kan maken voor jouw situatie!

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Beschrijf uw project
1*. Wat is uw statuut?
2*. Waarom wenst u een levensverzekering?
3*. Wanneer wenst u een levensverzekering aan te gaan?
4. Aanvullende informatie
5. Voeg foto’s en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.